Wat zijn twee factoren die van invloed zijn op het vermogen van een bedrijf om te overleven?

Leiderschapspraktijken en cashflowbeheer zijn twee factoren die een grote invloed hebben op het succes of de mislukking van een bedrijf. Bedrijven met effectieve leiders en het vermogen om positieve kasstromen te behouden, zullen eerder overleven dan bedrijven die dat niet doen. Om het overlevingspercentage van een bedrijf te verhogen, moeten individuen die beslissingen nemen binnen bedrijven tijd en middelen besteden om effectieve managers op te leiden en te onderhouden en een effectief beleid voor cashflowbeheer te ontwikkelen.

Hoe Leiderschap Overleving beïnvloedt

Goede managers kunnen leiden tot het succes van een bedrijf, en inadequate managers kunnen leiden tot zijn ondergang. Ondoeltreffend leiderschap is het gevolg van verschillende zaken, zoals het verkeerd beoordelen van voorkeuren van klanten, het niet aanpassen aan veranderingen op de markt of het niet effectief beheren van werknemers. Sommige leiders realiseren zich niet dat wat in het verleden werkte in de toekomst misschien niet werkt. Deze leiders zijn vaak gewend aan hun huidige strategieën en verzuimen nieuwe strategieën te formuleren om zich aan te passen aan veranderingen in de sector.

Effectieve leiderschapskenmerken

Effectieve leiders bezitten bepaalde kenmerken die bijdragen aan het succes van een bedrijf. De visie van een organisatie en een goed begrip van de doelen van het bedrijf zijn belangrijke kenmerken van succesvolle leiders. Succesvolle leiders moeten beschikken over effectieve communicatie en interpersoonlijke vaardigheden, die hen in staat stellen hun visie en doelen effectief over te brengen met werknemers en anderen buiten het bedrijf. Tekenen van ineffectief leiderschap zijn onder meer managers die inefficiënt gebruik maken van bronnen, werknemers van micromanages en een dictatoriale leiderschapsstijl opnemen. Ondoeltreffende leiderschapspraktijken leiden tot slechte prestaties, die van invloed zijn op het vermogen van een bedrijf om te overleven.

Belang van de cashflow

Een andere belangrijke factor die het voortbestaan ​​van een bedrijf beïnvloedt, is de kasstroom. Soms kan er een verschil bestaan ​​tussen het netto-inkomen van een onderneming en het beschikbare geld. Een winstgevend bedrijf kan uiteindelijk falen doordat een meerderheid van zijn cash in activa wordt gehouden, waardoor het moeilijk is om zijn verplichtingen te betalen. Het cashmanagementbeleid van een onderneming bepaalt het succes op lange termijn. Veel bedrijven beginnen hun cashmanagementbeleid te versoepelen wanneer de economie sterk is, waardoor ze in kwetsbare posities kunnen achterblijven in een zwakke economie.

Cashflow verbeteren

Het kasstroomoverzicht is een belangrijk financieel overzicht binnen bedrijven. Het toont de instroom en uitstroom van contanten van de organisatie. Als een bedrijf cashflowproblemen ondervindt, kunnen managers het kasstroomoverzicht analyseren om te bepalen welke gebieden moeten worden verbeterd. Een reden waarom een ​​bedrijf een cashflowprobleem kan ontwikkelen, is een onvermogen om op vorderingen te incasseren. Om de tijd die het kost om geld te ontvangen van klanten die op krediet kopen, te verbeteren, kunnen bedrijven hun verzamelbeleid herstructureren en zich richten op het snel oplossen van klantgeschillen. De mogelijkheid om effectieve modellen voor cashvoorspelling te maken, is een andere manier om de cashflow te verbeteren. Bedrijven moeten een goed idee hebben van waar hun geld vandaan komt en waar het naar toe gaat.

Populaire Berichten