Wat zijn de twee soorten financiële boekhouding?

De twee soorten - of methoden - voor financiële boekhouding zijn contant en periodetoerekening. Hoewel ze verschillend zijn, vertrouwen beide methoden op hetzelfde conceptuele raamwerk van double-entry accounting om transactiegegevens op te slaan, te analyseren en te rapporteren aan het einde van een bepaalde periode - zoals een maand, kwartaal of fiscaal jaar.

Cash Accounting

Als u een bedrijfseigenaar bent, kunt u met de cashboekhouding alleen aandacht besteden aan bedrijfstransacties met contanten. Andere economische gebeurtenissen - die geen geldelijke input hebben - doen er niet toe, omdat ze niet in de jaarrekening worden opgenomen. Onder de cash-accountingmethode debiteert een bedrijfsboekhouder altijd de contante rekening in elke journaalboeking, afhankelijk van de transactie. Om bijvoorbeeld remittances van klanten te registreren, debiteert de boekhouder de geldrekening en crediteert hij de account voor de verkoopopbrengst. Verwar geen boekhoudkundige contante debitering voor een bankdeposito. Het eerste betekent een toename van het bedrijfsgeld, terwijl het laatste geld vermindert in het account van een klant.

Accrual Accounting

Onder de periodetoerekeningsmethode registreert een bedrijf alle transactiegegevens, ongeacht de instroom of uitstroom van geld. Met andere woorden, dit boekhoudtype omvat de methode voor kasboekhouding, maar gaat verder dan het om rekening te houden met alle transacties die samen de bedrijfsactiviteiten van een onderneming vormen. In een financieel woordenboek betekent "opbouwen" het verzamelen en vastleggen van een artikel als juridisch bindend, ook al vindt er geen contante betaling plaats. De zinsdelen "crediteuren" en "debiteuren" illustreren perfect het concept van opbouw. Te betalen rekeningen - ook wel crediteuren van leveranciers genoemd - vertegenwoordigen geld dat een bedrijf op een bepaald moment aan leveranciers verschuldigd is. De entiteit bouwt de schulden op totdat deze de onderliggende schulden vereffent. Dezelfde analyse is van toepassing op klantenvorderingen - de andere naam voor debiteuren - die geldklanten zijn die een bedrijf te danken hebben.

Verbinding

Hoewel de boekhouding in contanten verschilt van boekhouding op transactiebasis, houden beide typen onderling verband met het feit dat ze een bedrijf helpen een kwartet van volledige en gezagsgetrouwe financiële gegevensoverzichten aan het einde van een bepaalde periode te produceren. Deze omvatten een overzicht van de financiële positie, een verklaring van winst en verlies, een overzicht van kasstromen en een mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Naleving van de regelgeving

Hoewel overheidsinstanties - zoals de Internal Revenue Service - gegevens over kasboekgegevens accepteren, neemt de methode voor op transactiebasis meer nadruk op de markt. Dit geldt met name voor beursgenoteerde bedrijven die de boekhoudmethode op transactiebasis moeten gebruiken om economische gebeurtenissen te registreren en te rapporteren. Als dat niet gebeurt, kan dit de toorn van aandeelhouders en het onderzoek van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission uitnodigen.

Populaire Berichten