De twee belangrijkste factoren die van invloed zijn HRM Rollen en verantwoordelijkheden

Human Resource Management (HRM) is het toezicht op de werving, aanwerving en retentie van medewerkers binnen een organisatie. De rollen en verantwoordelijkheden van HRM-professionals variëren per bedrijfstak en de grootte van een bedrijf. Hoewel alle human resources managers verantwoordelijk zijn voor het handelen binnen de grenzen van de wet en het bedrijfsbeleid, zijn er twee sleutelfactoren die de rollen en verantwoordelijkheden van HRM beïnvloeden: externe en interne krachten.

Externe factoren

Externe factoren zijn variabelen die van buitenaf van invloed zijn op een organisatie. Een voorbeeld hiervan zijn wijzigingen in de wetgeving die van invloed zijn op de manier waarop HRM werkt, zoals wijzigingen in minimumloonwetten, wijzigingen in de regels voor arbeidsveiligheid of toevoegingen aan pesterijen op de werkplek. Een ander voorbeeld van een externe factor is technologie. HRM-professionals moeten hun rollen en verantwoordelijkheden veranderen als technologie verandert, zorgen dat persoonlijke werknemersinformatie wordt bewaard in vertrouwelijke, beschermde geautomatiseerde bestandssystemen en dat werknemers op de hoogte worden gesteld als hun computer- of telefoongebruik wordt gecontroleerd. Een extra externe factor is die van culturele veranderingen die invloed hebben op de werkplek, zoals werknemers die vragen om vrije tijd om religieuze feestdagen te vieren of om toestemming te krijgen om religieuze symbolen op de werkplek te dragen.

Reactie op externe factoren

HRM-professionals moeten zich aanpassen aan externe factoren door hun rollen en verantwoordelijkheden te veranderen. Dit omvat up-to-date blijven over onderwerpen als arbeidsrecht, eerlijke arbeidsnormen en discriminatie op het werk en intimidatiewetten. Het omvat ook het ontwikkelen van gedetailleerde werknemershandboeken die voortdurend worden bijgewerkt om het veranderende bedrijfsbeleid te weerspiegelen. Daarnaast kan het gaan om het ontwikkelen van seminars voor werknemerstrainingen, zoals cultureel gevoelige forums, en het bijwerken en plaatsen van federale posters op het gebied van arbeidsrecht wanneer nieuwe wetten van kracht worden.

Interne factoren

Interne factoren die van invloed zijn op de rol van HRM-professionals houden verband met gebeurtenissen en veranderingen die plaatsvinden binnen het bedrijf zelf. Dit kan veranderingen van eigenaarschap, radicale veranderingen in de interne managementstructuur, fusies, overnames en aanzienlijke inkrimping of huurtrends omvatten. Interne factoren kunnen ook de toevoeging of verwijdering van een belangrijk product of een belangrijke dienst, de toevoeging of het verlies van een grote klant of de herstructurering van afdelingen omvatten. Dit laatste gaat meestal gepaard met veranderingen in de bedrijfscultuur, die direct van invloed zijn op werknemers. De rollen en verantwoordelijkheden van HRM-professionals verschuiven vaak naarmate interne factoren zich voordoen.

Reactie op interne factoren

HRM-professionals worden doorgaans op de hoogte gebracht wanneer er zich grote veranderingen in een bedrijf voordoen, waardoor ze tijd hebben om hun bestaande rollen en verantwoordelijkheden opnieuw te beoordelen en te wijzigen om de dynamiek van de veranderende werkomgeving beter weer te geven. Naarmate rollen van werknemers veranderen, zullen HRM-professionals vaak worden gevraagd om als adviseur op te treden, nieuwe functiebeschrijvingen vast te stellen en vaak wijzigingen in voordelen, winstdeling en andere zakelijke voordelen aan te brengen. HRM-professionals stellen ook opleidings- en onderwijsprogramma's en seminars op en helpen werknemers bij overgangen in en uit posities en in en uit het bedrijf.

Populaire Berichten