Twee strategieën die kunnen worden gebruikt om ruis op de werkplek te verminderen

Volgens de resultaten van een online studie door Occupational and Environmental Medicine, heeft maar liefst 21 procent van de werknemers te maken met voortdurend hoge geluidsniveaus op de werkplek. Geluidsniveaus boven het comfortniveau van een werknemer kunnen hoge niveaus van stress veroorzaken, wat bijdraagt ​​tot aandoeningen als hartaandoeningen. Organisaties moeten effectieve geluidsstrategieën ontwikkelen om het geluidsniveau op hun werkplek te verminderen.

Engineering Controls

Volgens de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) zijn technische controles de voorkeursmethode voor het verminderen van geluidsniveaus op de werkplek. Het gebruik van technische bedieningselementen om ruis te verminderen, omvat het wijzigen van apparatuur. Sommige apparatuurmodificatietechnieken voor het verminderen van geproduceerd geluid omvatten het gebruik van geluidabsorptietechnieken, zoals dempingsapparatuur of apparaten om trillingen te absorberen. Als technische technieken er niet in slagen om buitensporige geluidsniveaus te verminderen, moeten beschermende gehoorapparaten aan werknemers worden verstrekt.

Administratieve controles

Administratieve controles kunnen ook zeer effectief zijn om buitensporige geluidsniveaus op de werkplek te verminderen. Kamerbehandelingen, zoals het plaatsen van tapijten en andere geluidswallen tussen de werknemer en de apparatuur, kunnen helpen de geluidsniveaus effectief te verminderen. Apparatuur kan worden verplaatst naar delen van de werkplek die minder bezet zijn. Het vervangen van verouderde apparatuur door een stillere versie of hardloopapparatuur op lagere snelheden is ook nuttig om ruis te verminderen.

Beoordeling

Langdurige blootstelling aan ongezonde geluidsniveaus kan potentiële schade aan het oor veroorzaken en de stress van werknemers verhogen. Strategieën moeten door bedrijven worden ontwikkeld om het lawaai op de werkplek te verminderen. Het identificeren van de bron van overmatig lawaai is de eerste stap in het beoordelingsproces. Geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd om de huidige geluidsniveaus te beoordelen. Metingen van geluidsniveaus moeten in de loop van de werkdag worden geregistreerd. Als de geluidsniveaus te hoog blijken te zijn, moeten er stappen worden ondernomen om deze niveaus te verlagen of de werknemer uit de lawaaierige omgeving te verwijderen.

Werkgeluidsbeleid veranderen

OSHA vereist van werkgevers dat zij een beleid voor werkpleklawaai ontwikkelen en implementeren voor werknemers die worden blootgesteld aan geluidsniveaus die hoger zijn dan de OSHA-voorschriften. De voorschriften zijn opgesteld om werknemers te beschermen tegen gehoorverlies veroorzaakt door langdurige blootstelling aan ongezonde geluidsniveaus. Managers moeten de niveaus van werkplaatslawaai in hun organisatie beoordelen en de nodige stappen voor verbetering ondernemen. Dit kan inhouden dat de strategie van een bedrijf voor het omgaan met geluidsniveaus moet worden gewijzigd. Organisaties dienen hun lawaaibeleid en hun effectiviteit periodiek te herzien om de geluidsniveaus op de werkplek te verminderen.

Populaire Berichten