Twee belangrijke trends die van invloed zijn op de praktijk van Human Resource Management

Millennials vormen de jongste generatie in het personeelsbestand om een ​​nieuwe trend in werkgelegenheid in te luiden. Deze jonge werknemers waarderen persoonlijke downtime en hebben geen zin om de 'bedrijfsmensen' te zijn die hun ouders waren. Met hen komt een trend van rekrutering via sociale media, waar werkgevers online sollicitanten kunnen overzien. Millennials en sociale media recruteren zijn een uitdaging voor de manier waarop personeel personeel inhuurt en beheert.

Millennials

Millennials werden geboren tussen 1977 en 1992 en zijn 18 tot 33 jaar oud. Eind 2011 voerde Pricewaterhouse Coopers, internationale consultants op het werk, een studie uit naar de werkattitudes van 4.364 millennials, alle recent afgestudeerden uit 75 landen. De resultaten tonen aan dat meer dan 25 procent van de respondenten verwacht zes of meer werkgevers in hun carrière te hebben, 43 procent van de werkende mensen zou een andere baanaanbieding overwegen, 41 procent geeft de voorkeur aan communicatie via technologie in plaats van face-to-face, en 7 procent verwacht op een gegeven moment in het buitenland te werken. Een overweldigende meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan evenwicht tussen werk en privé en flexibele werktijden boven financiële beloningen. Een kleine meerderheid komt in contact met werkgeversmerken waarvan de waarden vergelijkbaar zijn met die van henzelf.

Millennial Challenges

Human resource managers wiens bedrijven geen werk / privé-balansprogramma's of "coole" merken hebben, moeten klaar zijn om te lobbyen voor meer planningsflexibiliteit en sociale verantwoordelijkheid op de werkplek om millennials aan te trekken en te huren. Nadat millennials zijn aangenomen, moet HR weten hoe ze hun loyaliteit kunnen verdienen om chronische omzet te voorkomen die leidt tot dure herhalingsaankopen. Deze generatie hecht veel waarde aan persoonlijke tijd en kan snel sms'en en tweeten tussen werkopdrachten en vrijetijdsactiviteiten. De federale wet op eerlijke arbeidsnormen vereist van werkgevers dat zij nauwkeurige gegevens bijhouden over de werktijden van werknemers. Dus HR moet zien dat de ontspannen houding van millennials over het scheiden van activiteiten binnen en buiten dienst werkgevers niet in gevaar brengt voor het overtreden van de wet. Een andere HR-taak is om de spanningen tussen babyboomers, generatie Xers en millennials op de werkplek te verminderen en hen op te leiden om als teamleden te werken.

Sociale media aannemen

De Society for Human Resource Management ondervroeg HR-professionals in het 2011 "SHRM Research Spotlight: Social Networking Websites and Staffing" -rapport. Meer dan de helft - 56 procent - van de ondervraagden gebruikt LinkedIn, Twitter en Facebook om sollicitanten te werven. Social media-sites geven recruiters toegang tot meer kandidaten, zijn goedkope rekruteringstools en vergroten de merkherkenning voor aanwervingsbedrijven.

Uitdagingen voor sociale media

Social media rekruteren is niet zonder ethische of wettelijke valkuilen. De online profielen van sollicitanten bevatten foto's en veel meer persoonlijke informatie dan cv's in het algemeen doen. Dit opent het risico dat werkgevers andere gekwalificeerde werkzoekenden discrimineren op basis van ras, geslacht of leeftijd, drie wettelijk beschermde classificaties of om leefstijlgerelateerde redenen. HR-managers kunnen aantonen dat ze de wet naleven door een niet-discriminerend wervingsbeleid op de websites van hun bedrijf te plaatsen zodat werkzoekenden dit kunnen zien. De Fair Credit Reporting Act vereist dat HR kandidaten krijgt die hiervoor toestemming hebben gegeven voordat er achtergrondcontroles worden uitgevoerd. De wet is ook van toepassing op het rekruteren van sociale media. Als schadelijke informatie over een kandidaat online of vanuit een achtergrondcheck terechtkomt, maar genegeerd wordt, kan HR aansprakelijk worden gehouden voor nalatig personeel als de kandidaat een gevaar voor de werkplek blijkt te zijn. De uitdaging voor HR is om voorzichtig met sociale media om te gaan en online wervingsbeleid in te stellen.

Populaire Berichten