Home Health Care Agency Documentatievereisten

In een tijd waarin publieke en private verzekeraars elke uitgegeven stuiver nauwlettend in de gaten houden, moeten zorgverleners de patiëntenzorg zeer zorgvuldig documenteren. Medicare en privéverzekeringsmaatschappijen, die meestal de Medicare-normen weerspiegelen, vragen om significante details wanneer zij patiëntenkwesties voor terugbetaling herzien. Naast dat u ervoor zorgt dat uw thuiszorgagentschap wordt betaald, heeft u ook goede documentatie nodig om ervoor te zorgen dat u niet voor de rechter wordt gedaagd of uzelf kunt verdedigen in geval van aantijgingen. Als bedrijfseigenaar moet u doorgaan met het wijzigen van Medicare en verzekeringsregels om ervoor te zorgen dat uw documentatie voldoet.

evaluatie

Wanneer met een patiënt wordt begonnen, moet een arts beginnen met een volledige beoordeling en evaluatie van de patiënt. Dit omvat meer dan alleen het onderzoeken van de aandoening waarvoor de patiënt wordt behandeld, maar een grondige beoordeling van het volledige functioneren en de gezondheidstoestand van de patiënt. Clinici moeten alle details van hun evaluaties registreren, duidelijk de toestand van de patiënt vaststellen bij het begin van de behandeling. Dit wordt een maatstaf voor het volgen van de voortgang van de behandeling gedurende de periode van 60 dagen waarin Medicare een goedgekeurde patiënt thuis zal financieren.

Plan van zorg

Patiënten zien vaak meer dan één type arts. Het kan zijn dat een patiënt die herstelt van een CVA een verpleegster, een fysiotherapeut en een ergotherapeut ziet. Elke clinicus moet een grondig zorgplan ontwikkelen dat een klinische route aangeeft om de patiënt van het startpunt naar een hoger niveau van gezondheid en functionaliteit te brengen. Plannen van zorg omvatten doelen, behandelingsvormen en maatregelen voor uitkomsten. Medicare en de meeste verzekeraars zullen aandringen op het zien van elk zorgplan voor elke patiënt alvorens vergoed te worden voor diensten.

Vooruitgang

Medicare betaalt voor de vooruitgang van een patiënt of op zijn minst, onderhoud. Omdat verpleegkundigen en therapeuten diensten verlenen, moeten ze duidelijk aangeven welke zorg ze hebben gegeven en hoe deze zich verhouden tot het zorgplan van de patiënt. Bovendien moeten behandelingsnota's de impact van de interventie of behandeling op de algehele conditie van de patiënt aangeven. Als een fysiotherapeut bijvoorbeeld een Medicare-patiënt bezoekt die herstellende is van een totale heupvervanging, moet de therapeut noteren welke oefeningen zijn uitgevoerd, hoe de bekwaamheid en supervisie van de therapeut waren betrokken, het doel van de oefening, hoe de behandeling betrekking heeft op het plan van zorg en welke vooruitgang de therapeut heeft geboekt sinds het vorige bezoek.

specificiteit

Het in kaart brengen moet duidelijk, specifiek en meetbaar zijn. Aantekeningen moeten niet alleen worden geschreven voor een clinicus om de zaak van een patiënt te onthouden of om informatie te delen met een andere clinicus die aan een patiënt werkt - maar voor een Medicare of verzekeringsrecensent om de noodzaak en progressie van de behandelingscyclus van de patiënt te begrijpen. Daarom, in plaats van een doel te schrijven om iets te zeggen als: "Gebruik therapeutische gewichten om de sterkte en het functioneren van de bovenarm te herstellen", moet een doel meetbare elementen hebben, zoals: "De patiënt moet 70% armkracht herwinnen om zichzelf van de bank te kunnen tillen met nul assist. " Een plan voor de behandeling van zorg zou kunnen luiden: "De patiënt zal therapeutische halters optillen die beginnen bij drie kilo en geleidelijk toenemen per voortgang en tolerantie van de patiënt."

Populaire Berichten