Effectieve communicatie en leiderschap

Effectief leiderschap in een klein bedrijf vereist weten hoe te communiceren met alle elementen van de organisatie, inclusief werknemers, managers, klanten en investeerders. Elke groep kan een andere communicatiestijl en leiderschapsstijl vereisen. Leiders moeten zich kunnen aanpassen op basis van de groep waarmee ze op dat moment communiceren. Effectieve communicatievaardigheden zijn een belangrijk aspect van het portfolio van vaardigheden en ervaring van elke leider.

Verbale en non-verbale communicatie

Verbale communicatie is de meest voor de hand liggende vorm van communicatie. Onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen veel minder aandacht besteden aan de woorden die worden gezegd en veel meer aandacht besteden aan de acties en non-verbale signalen die bij die woorden horen. Non-verbale signalen omvatten gezichtsuitdrukkingen, gebruik van handbewegingen, lichaamshouding en oogbewegingen. Leiders moeten ernaar streven om hun non-verbale signalen altijd op hun woorden af ​​te stemmen; wanneer ze dat doen, zijn ze geloofwaardiger en betrouwbaarder.

Stijlen aanpassen aan het publiek

Een goede leider past zijn communicatiestijl aan, afhankelijk van zijn publiek. Wanneer hij met werknemers spreekt, moet hij misschien een veel directere stijl hebben dan wanneer hij een presentatie aan de gemeenschap levert of met klanten praat. Leiders moeten het publiek en hun kenmerken en interesses identificeren en vervolgens hun communicatiestijl aanpassen op basis van wat het publiek nodig heeft en wat hen zal aanmoedigen om te reageren om de doelen van de communicatie te bereiken. In de loop van een dag kan het zijn dat de leider moet schakelen tussen een gezaghebbende stijl met werknemers en een inspirerende stijl met aandeelhouders.

Vermogen om te luisteren

Een belangrijk aspect van communicatie is het vermogen om te luisteren. Actief luisteren moet altijd een doel zijn, waarbij de leider zich concentreert op zowel de verbale als non-verbale taal van de spreker. Actief luisteren houdt in dat je je alleen concentreert op de spreker en buitenstoringen negeert, inclusief de dwalende gedachten of mogelijke reacties van de luisteraar. Actieve luisteraars onthouden zich ook van onderbrekingen, geven de spreker de tijd om te eindigen, laten zien dat ze luisteren door dingen te doen zoals knikken of glimlachen, en reflecteren of parafraseren terug om hun begrip te verifiëren.

Leading By Example

Leiders en bedrijfsmanagers moeten beseffen dat werknemers naar hen zullen kijken als een model van hoe ze zich onder bepaalde omstandigheden zouden moeten gedragen. Medewerkers neigen ernaar na te streven hoe zij zien dat leiders handelen en communiceren. Als werknemers een leider zien met een actieve luisterstijl en een empathische toon bij klanten, zullen ze waarschijnlijk hetzelfde doen. Wanneer leiders openstaan ​​voor de ideeën van anderen en vaak prijzen, zullen werknemers geneigd zijn om dit voorbeeld te volgen. Tijdens het spreken moeten leiders overwegen of ze willen dat hun werknemers op dezelfde manier spreken voor hetzelfde publiek. Zo niet, dan moet de leider zijn communicatiestijl aanpassen.

Communicatie vaardigheden verbeteren

Effectieve communicatieve vaardigheden zijn voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend. Veel mensen, inclusief bedrijfsleiders en managers, moeten herhaaldelijk oefenen om hun vaardigheden te verbeteren. Naast oefenen, zouden leiders lessen of trainingen moeten overwegen die hen helpen effectief te communiceren. Met de tool die bekend staat als 360-gradenevaluatie, wordt elke persoon in de organisatie geëvalueerd door een of meer meerderen, collega's en werknemers. Leiders kunnen deelnemen aan 360-gradenevaluaties om als voorbeeld voor werknemers te dienen en om te bepalen of hun communicatieve vaardigheden verbeterd moeten worden.

Populaire Berichten