Hoe een zakelijk partnerschap op te lossen

Wanneer twee of meer mensen samenwerken om mee te werken als mede-eigenaar van een bedrijf en winst delen, vormen ze een partnerschap. Het partnerschap verdwijnt wanneer een partner niet meer wordt geassocieerd met de werking van het bedrijf. Ontbinding betekent niet dat het partnerschap is beëindigd. Ontbinding kan op drie manieren plaatsvinden: door een daad van de partners, van rechtswege of door een rechterlijk bevel.

1.

Spreek af om het partnerschap op een bepaald moment of bij een specifiek geval in de partnerschapsovereenkomst te ontbinden. U kunt een bepaalde duur voor de duur van het partnerschap vastleggen in een partnerschapsovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat het partnerschap voor een periode van vijf jaar moet blijven bestaan. Aan het einde van de vijf jaar kunnen de partners de samenwerking ontbinden. U kunt ook aangeven dat het partnerschap bestaat om een ​​bepaalde onderneming te voltooien. Nadat het partnerschap de onderneming heeft voltooid, houdt het partnerschap op te bestaan. U kunt ook in de partnerschapsovereenkomst aangeven dat een partner onder bepaalde voorwaarden kan worden uitgesloten. Als een partner een regel overtreedt zoals uiteengezet in de partnerschapsovereenkomst, dient deze overtreding om de samenwerking te ontbinden. De partners kunnen het partnerschap ook op elk moment bij overeenkomst ontbinden.

2.

Beëindig het voortzetten als mede-eigenaars van een bedrijf van rechtswege. Omdat een partnerschap tot stand komt als resultaat van een overeenkomst, regelt het contractenrecht samenwerkingsverbanden. Daarom kan een beletsel voor contractprestaties de samenwerkingsovereenkomst ongeldig maken. Het uitvoeren van onwettige zakelijke activiteiten zal het bedrijf ontbinden. U kunt bijvoorbeeld geen geldige samenwerking aangaan om illegale drugs te verkopen. De dood van een partner zal ook het bedrijf ontbinden tenzij anders is overeengekomen, omdat u geen zaken kunt doen met een overledene. Het faillissement van een partner of het partnerschap dient ook om de samenwerking te ontbinden.

3.

Verkrijgen van een decreet van een rechtbank van billijkheid. Een partner kan de ontbinding van het partnerschap aanvragen en een rechtbank van aandelen zal de ontbinding toestaan ​​onder de volgende omstandigheden: het onvermogen van een partner om onder het partnerschap te presteren; de schending door een partner van de partnerschapsovereenkomst; een partner wordt mentaal incompetent verklaard; de onnutbaarheid van het partnerschap; of het wangedrag van een partner dat invloed heeft op de samenwerking.

4.

Dien een verklaring in voor de ontbinding van het partnerschap met de staatssecretaris van de betreffende staat. Verkrijg een formulier met de naam een ​​verklaring van ontbinding van de website van de staatssecretaris. Het formulier kan vereisen dat u de naam van het partnerschap invult, de datum waarop het partnerschap werd ontbonden en de reden voor het ontbinden van het partnerschap. Onderteken het formulier en voeg de vereiste kosten bij. Mail het formulier naar het kantoor van de staatssecretaris.

5.

Geef persoonlijk bericht aan de schuldeisers van het partnerschap. Stel anderen die het partnerschap hebben behandeld of die wisten van het bestaan ​​van het partnerschap op de hoogte via publicatie in een krant in het gebied waarin het partnerschap opereerde.

Dingen nodig

  • Verklaring van ontbinding

Tip

  • Raadpleeg een advocaat voordat u probeert uw zakelijke partnerschap te ontbinden.

Waarschuwing

  • Als u de ontbinding niet meldt, bent u mogelijk gebonden aan acties van een andere partner nadat de samenwerking is ontbonden.

Populaire Berichten