Twee sleutelelementen van het HR-planningsmodel

Kleine bedrijven kunnen een aantal planningsmethoden gebruiken om de uitdagingen en veranderingen in de markt aan te pakken, waaronder het HR- of personeelsplanningsmodel. Het HR-planningsmodel heeft specifiek betrekking op mensen die in een bedrijf werken, een middel dat sommige managers over het hoofd zien bij het plannen van de toekomst van het bedrijf.

Veranderingen in de arbeidsaanbod

Naarmate de krachten in de economie of cultuur veranderen, verandert ook het arbeidsaanbod. Het HR-planningsmodel probeert deze veranderingen proactief te beheren. Het model helpt human resources managers te voorspellen of er een tekort of overschot aan werknemers zal zijn om de verschillende functies binnen het bedrijf te vervullen. Deze veranderingen kunnen worden voorspeld door verschillende afdelingen die feedback geven over hun eigen voorspellingen voor de toekomst, door topmanagers die veranderingen op de arbeidsmarkt voorspellen of door computermodellen die voorspellingen doen.

Arbeidsaanbod in het bedrijf

Niet alleen houdt het HR-planningsmodel rekening met veranderingen in het arbeidsaanbod buiten een bedrijf, maar het analyseert ook het beschikbare arbeidsaanbod binnen het bedrijf. Managers inventariseren de vaardigheden, het onderwijs en de bekwaamheden van de huidige werknemers op het gebied van de bedrijfsvoering. Managers gebruiken personeelsdossiers op werknemers samen met de inventarissen van de werknemersmanagers om te bepalen of sommige werknemers kunnen worden gepromoveerd tot hogere posities in het bedrijf of naar andere functies of afdelingen worden verplaatst.

Functieanalyse

Bij taakanalyse zijn personeelsmedewerkers, managers en zelfs werknemers betrokken die de plichten, verantwoordelijkheden en functies van verschillende functies binnen het bedrijf beschrijven. Een medewerker die in een functie zit, heeft mogelijk de meest vertrouwelijke kennis van de functie en heeft dus waardevolle feedback voor functieanalyses, terwijl een manager een ander perspectief biedt over hoe de functie in zijn invloedsfeer met anderen wordt geïntegreerd. De verschillende partijen werken niet alleen om de huidige positie van een positie te bepalen, maar ook om te bepalen of de positie in de loop van de tijd moet veranderen, andere verantwoordelijkheden moet aannemen of moet worden gecombineerd met vergelijkbare functies.

Andere voordelen van een taakanalyse

Het uitvoeren van functieanalyses als onderdeel van HR-planning biedt een aantal andere voordelen voor een bedrijf. Na een nauwkeurige analyse van een functie kunnen personeelsmedewerkers nauwkeurig de kwalificaties beschrijven die de aanvragers nodig hebben voor een bepaalde functie, waardoor het bedrijf wordt behoed voor interviews en zelfs voor het inhuren van mensen die niet in staat zijn om de taken van de functie uit te voeren. Analyse van verschillende posities in het bedrijf helpt het management ook om te bepalen of bepaalde functies meer loon of andere voordelen moeten krijgen, aangezien het management een nauwkeuriger beeld heeft van wat bepaalde posities van werknemers vragen.

Populaire Berichten