Twee dimensies van leiderschapstijl

In de loop van de tijd hebben een aantal leiderschapsmodellen en -stijlen geprobeerd verschillende benaderingen en kwaliteiten van leiderschap weer te geven. Een gemeenschappelijke factor bij stijlbeoordelingen is dat leiders meestal een zekere balans hebben tussen taakgerichtheid of assertiviteit en relatiebekwaamheid. De dimensie die iemand zwaarder benadrukt, neigt ertoe zijn stijl te beïnvloeden.

Assertiviteit Pros

Een assertieve leider is iemand die effectief werk plant, inclusief het delegeren van taken, het vaststellen van deadlines en het monitoren van de voortgang. Een zekere mate van assertiviteit is nodig om een ​​productieve houding aan te wakkeren en om medewerkers te motiveren tot taakproductie. Assertieve of taakgerichte leiders hebben vaak sterke organisatorische vaardigheden en bevelen de aandacht van werknemers door een dominante persoonlijkheid of een charismatische houding. Het vermogen om werknemers naar een hoge productie te leiden, is een veelvoorkomend kenmerk van een effectieve assertieve leider.

Assertiviteit Risico's

Een extreem assertieve leider loopt het risico een autocratische leiderschapsstijl aan te nemen. Dit gebeurt wanneer de leider niet veel of geen aandacht heeft voor de menselijke behoeften of emoties van zijn werknemers. Dit kan ertoe leiden dat werknemers verbitterd worden, zich machteloos voelen, afsluiten van het delen van ideeën en uiteindelijk het moreel verliezen. Sommige taakgerichte leiders vertrouwen op angst of eigendomsmacht om werknemers op korte termijn aan het werk te krijgen, maar op lange termijn kan burn-out en verlies van motivatie het gevolg zijn zonder enige blijk van empathie.

People Orientation Pro's

Mensengerichte leiders kunnen samenwerkings- of laissez-faire leiderschapsstijlen aannemen. Mensenoriëntatie, of relationele vaardigheid, is de nadruk van zorg voor het welzijn van werknemers in een leiderschapsaanpak. Enig niveau van empathie en bezorgdheid voor werknemers is nodig om werknemers te motiveren om een ​​leider te volgen omdat ze dat willen, niet omdat ze dat moeten doen. Wanneer medewerkers geloven dat een manager zich druk maakt, zijn ze vaker bereid om zichzelf te verdedigen en goed te presteren. People orientation helpt leiders om een ​​samenhangende werkgroep of team te creëren.

Oriëntatie risico's

U kunt ook extreme situaties van relationele of mensenfocus hanteren. Leiders die niet assertief zijn, kunnen werknemers te veel flexibiliteit of vrijheid geven omdat ze conflicten willen vermijden. Dit kan zelfs leiden tot een lage productie en ervoor zorgen dat slecht presterende werknemers profiteren van een tolerante of accommoderende leider. Extreme relationele leiders verliezen soms topmedewerkers die gefrustreerd raken door minder performers zonder enige consequentie of correctie.

Populaire Berichten