Hoe beïnvloedt of veroorzaakt Lawaai op de werkplek fysiologische en psychologische effecten?

Lawaai op de werkplek wordt herkend als een risicofactor voor gehoorverlies voor mensen die worden blootgesteld aan plotselinge, extreme niveaus en die worden blootgesteld aan matig hoge niveaus gedurende langere tijd. Dit zijn echter niet de enige fysiologische effecten die werkgeruis veroorzaakt, en sommige psychologische effecten worden ook vermoed, aldus het Canadese Centrum voor Arbeid en Gezondheid. Als u deze verbindingen kent, kunt u het geluidsrisico voor uw kleine onderneming inschatten.

Auditieve effecten

Vier auditieve effecten kunnen worden veroorzaakt of verergerd door lawaai op de werkplek. Akoestisch trauma treedt op bij blootstelling aan een plotseling geluid bij een hoog geluidsdrukniveau. Dit kan directe fysieke schade aan de structuur van het hoortoestel veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies treedt onmiddellijk op na blootstelling aan extreme ruis, maar herstel vindt meestal binnen enkele uren plaats. Tinnitus, meestal een spookachtig of zoemend geluid, is meestal het resultaat van langdurige blootstelling aan geluid, evenals permanent gehoorverlies, wat een trage en onomkeerbare vermindering van het gehoor beschrijft. Het is niet mogelijk om geluidsgerelateerd gehoorverlies door andere oorzaken van sensorisch-neuraal gehoorverlies overtuigend te diagnosticeren, omdat blootstelling aan lawaai iedereen anders beïnvloedt. Artsen houden rekening met lawaai en trillingen bij het diagnosticeren van werkgerelateerd gehoorverlies.

Niet-auditieve effecten

Fysiologische effecten van lawaai op de werkplek anders dan gehoorgerelateerde problemen komen overeen met de reactie op andere vormen van stress, aldus het Canadese Centrum voor Arbeid en Gezondheid. Plotselinge blootstelling aan harde geluiden kan bijvoorbeeld een geschrokken reactie teweegbrengen, waaronder adrenalinestoten, spierspanning en veranderingen in het cardiovasculaire systeem, zoals een snelle ademhaling en een kloppende hartslag. Deze fysiologische veranderingen zijn tijdelijk. Er is geen consensus over permanente niet-auditieve effecten die worden veroorzaakt door blootstelling aan lawaai op de werkplek.

Psychologische impact

Het aanwijzen van psychologische effecten van werkruis is moeilijk vanwege de grote variatie in individuele respons. Degenen die gevoelig zijn voor angst kunnen een meer ernstige reactie hebben op de niet-auditieve fysiologische effecten. Lawaai-gebaseerde ergernis, inclusief gevoelens van wrok en ongemak wanneer ruis de gedachten of activiteiten van een persoon hindert, varieert sterk van onderwerp tot onderwerp en drempel van het ruisniveau. Het is daarom mogelijk dat een werknemer die ongemak uitstraalt in een lawaaierige omgeving, naast iemand kan werken die niet wordt beïnvloed, en beide gezichtspunten geldig zijn, merkt de Wereldgezondheidsorganisatie op.

Omgaan met lawaai op de werkvloer

De door OSHA gedefinieerde wettelijke limiet voor blootstelling aan lawaai is 90 decibel (dB), A-gewogen (meetapparatuur is ingesteld om te passen bij de luidheidperceptie van het menselijk oor), gedurende een dienst van acht uur. Voor elke 5 dB toename in ruis wordt de belichtingstijd gehalveerd. OSHA schrijft ook voor dat een bedrijf in het algemeen een gehoorbeschermingsprogramma implementeert wanneer de blootstelling gedurende 85 uur 85 dB bedraagt, inclusief het waarschuwen van werknemers van de gevaren en de juiste selectie van persoonlijke gehoorbescherming.

Populaire Berichten