Werkplaatsdiversiteit in gastvrijheid en toerisme

Volgens de statistieken van het Amerikaanse Ministerie van Handel kwamen in 2010 in totaal 59, 7 miljoen toeristen uit verschillende delen van de wereld naar de VS. Op dezelfde manier bezochten in totaal 2 miljoen Amerikaanse burgers China alleen als toerist in 2010. Statistieken tonen aan dat 8 miljoen mensen zijn werkzaam in de reis- en toerisme-industrie en het rapport meldde verder dat 1, 2 miljoen rechtstreeks verband houden met internationale toeristen. Deze statistieken bevestigen hoe divers de samenstelling van het personeel in de industrie is geworden. Diversiteit op de werkplek in gastvrijheid en toerisme is daarom een ​​sleutelfactor bij het faciliteren van culturele uitwisseling op mondiaal niveau.

Aard van gastvrijheid en toerisme

Door de multiculturele aard van de globalisering is de diversiteit in de horeca en de toeristische sector toegenomen. Toerisme omvat de verplaatsing van mensen uit hun gebruikelijke omgeving naar interessante plaatsen, hetzij binnen het land, hetzij over de internationale grenzen heen, voor ontspanning, zaken, plezier of avontuur. Gastvrijheid daarentegen is het aanbieden van diensten zoals reizen, accommodatie en amusement om aan de behoeften van toeristen te voldoen. Gastvrijheid en toerisme zijn gericht op het optimaliseren van de ervaring van toeristen in culturele omgevingen die verschillen van die van hun thuisland of regio's.

Inzicht in diversiteit op de werkplek in gastvrijheid en toerisme

Gastvrijheid en toerisme bieden een unieke gelegenheid om nieuwe culturele ervaringen te begrijpen voor zowel werknemers als toeristen. Het is belangrijk dat het personeel verschillende culturen begrijpt en waardeert om de aard van hun interacties met toeristen van verschillende culturen, religies, rassen, geloofsovertuigingen, kleuren, leeftijden, geslachten en seksuele geaardheden te verbeteren. Het is om deze reden dat bedrijven die hun handel in deze industrie beoefenen, moeten trachten hun personeel te trainen om mensen met verschillende achtergronden over de hele wereld te waarderen en te huisvesten. Diversiteit op de werkplek vergemakkelijkt niet alleen het gemakkelijk begrijpen van verschillende culturele, sociale en economische perspectieven, maar verbetert ook de levering van bevredigende diensten door communicatie en observatie.

Invloed van diversiteit op de werkplek in gastvrijheid en toerisme

De samenstelling van het personeel in de horeca- en toerismebedrijven is absoluut enorm en divers. Inderdaad, het is noodzakelijk om mensen uit alle lagen van de bevolking en nationaliteiten in dienst te nemen om de diversiteit op de werkplek te koesteren, die een positieve invloed voorspelt en een verhoogde productiviteit in de horeca en de toeristenindustrie. Diversiteit op de werkplek maakt het ook voor bedrijven in de horeca en toeristische sector mogelijk om een ​​positief beeld te geven van inclusieve gelijke kansen op werk voor iedereen, ongeacht ras, geslacht of nationaliteit.

Waarde hechten aan diversiteit op de werkplek in gastvrijheid en toerisme

De diversiteit op de werkplek in de horeca en toeristische sector wordt versterkt door visies die gelijke kansen op werk bevorderen om tegemoet te komen aan de verschillende nationaliteiten in de markt. De industrie krijgt waardering voor de sociaal-culturele en economische verschillen in de wereld door het werven van mensen met verschillende achtergronden. Als zodanig moeten bedrijven in deze sector een organisatiebeleid opstellen dat niet alleen discriminatie ontmoedigt, maar ook interculturele activiteiten zoals culturele educatieve programma's en fora aanmoedigt. Bedrijven moeten ook gebruik maken van de organisatiestructuur die bestaat uit mensen uit verschillende regio's en rassen en essentiële afspraken verspreiden naar gekwalificeerde medewerkers van over de hele linie.

Populaire Berichten