Gross Margin Reporting & Management

De brutomarge, ook wel brutowinstmarge genoemd, is een metriek die wordt gebruikt in financiële rapportage om bedrijven te helpen de algehele financiële gezondheid van hun organisatie te peilen. Het meest voorkomende gebruik van brutomarge-rapportage is het beoordelen van de extra uitgaven en het besparingspotentieel van een organisatie.

Gross Margin Explained

De brutomarge wordt bepaald door de totale opbrengsten van bedrijfskosten of kosten van verkochte goederen af ​​te trekken en dit resultaat te delen door de totale omzet. Vooral efficiënte bedrijven die minder geld uitgeven aan het maken van hun goederen, zullen hogere winstmarges hebben. Omgekeerd zullen bedrijven die op of in de buurt van het bedrag waarvoor zij hun product verkopen om hun product te produceren, slanke winstmarges en minder geld voor herinvestering in hun bedrijf hebben.

Beïnvloed op kosten en uitgaven

De brutomarge biedt managers uitstekende verlichting voor de directe impact van bedrijfsuitgaven op hun bedrijfsresultaten. Wanneer gebruikt om een ​​reeks producten in de productie- of productieportfolio van een bedrijf te meten, kan de brutomarge aangeven welke producten winstgevender zijn dan andere. Analyse van kosten en productiekosten kunnen bedrijven toelaten om productiebesparingsinitiatieven te nastreven, zoals alternatieve manieren van sourcing, productie en assemblage.

Voordelen in Business Management

Rapportage van brutomarges kan bedrijven geld besparen door hen aan te sporen de productie-overhead te verminderen. Evenzo kan rapportage van de bruto marge worden gebruikt om de concurrentie aan te vatten, met name wanneer de marges groot zijn. Het vermogen van een bedrijf om de kosten van zijn product op de consumentenmarkt te verlagen, kan leiden tot een hogere omzet, die door het verhogen van de totale omzet ook de brutowinstmarges positief kan beïnvloeden. Bedrijven die hun goederen minder kunnen produceren en meer van hen verkopen aan doelmarkten tegen een lagere prijs, hebben een onderscheidend voordeel ten opzichte van hun concurrenten.

Nadelen in Business Management

Het grootste nadeel van de bruto marge is dat het eenvoudigweg een schatting is. Meer dynamische statistieken zijn nodig om een ​​nauwkeurigere analyse te maken van de algehele winstgevendheid van een bedrijf. Hoewel de brutomarge inclusief de totale productiekosten is, omvat deze niet alle andere productiegerelateerde uitgaven, zoals verpakking, verzendkosten of verzendverzekeringen, alle kosten die het management van het bedrijf moet afwegen bij het beoordelen van hun algehele winstgevendheid.

Populaire Berichten