Algemeen gebruik van boekhoudgegevens

Accounting biedt bedrijven verschillende soorten informatie over bedrijfsactiviteiten. Het wordt vaak uitgevoerd door de interne boekhoudafdeling van een bedrijf en beoordeeld door een openbare accountantsorganisatie. Kleine bedrijven hebben vaak aanzienlijk minder financiële informatie vastgelegd tijdens het boekhoudproces. Bedrijfseigenaren beoordelen deze financiële informatie echter vaak om te bepalen hoe goed hun bedrijf functioneert. Boekhoudkundige informatie kan ook inzicht verschaffen in de groei of uitbreiding van de huidige bedrijfsactiviteiten.

Prestatiemanagement

Een veelgebruikt gebruik van boekhoudinformatie is het meten van de prestaties van verschillende bedrijfsactiviteiten. Hoewel financiële overzichten de klassieke boekhoudkundige informatietool zijn die wordt gebruikt om bedrijfsactiviteiten te beoordelen, kunnen bedrijfseigenaren deze informatie grondiger analyseren bij het beoordelen van bedrijfsactiviteiten. Financiële ratio's maken gebruik van de boekhoudkundige informatie die wordt gerapporteerd over jaarrekeningen en worden opgesplitst in voorlopende indicatoren. Deze indicatoren kunnen worden vergeleken met andere bedrijven in de bedrijfsomgeving of een industriestandaard. Dit helpt ondernemers begrijpen hoe goed hun bedrijven werken in vergelijking met andere gevestigde bedrijven.

Maak budgetten

Bedrijfseigenaren gebruiken vaak boekhoudinformatie om budgetten voor hun bedrijven te maken. Historische financiële boekhoudinformatie verschaft ondernemers een gedetailleerde analyse van hoe hun bedrijven geld hebben uitgegeven aan bepaalde zakelijke functies. Bedrijfseigenaren nemen deze boekhoudkundige informatie vaak en ontwikkelen toekomstige budgetten om te zorgen dat ze een financieel stappenplan hebben voor hun bedrijven. Deze budgetten kunnen ook worden aangepast op basis van de huidige boekhoudgegevens om ervoor te zorgen dat een bedrijfseigenaar de uitgaven aan kritieke economische middelen niet beperkt.

Zakelijke beslissingen

Boekhoudkundige informatie wordt vaak gebruikt om zakelijke beslissingen te nemen. Voor financieel management biedt een winst- en verliesrekening en kostenberekening een belangrijk overzicht van de activiteiten. Beslissingen kunnen zijn: uitbreiding van de huidige activiteiten, gebruik van verschillende economische bronnen, aanschaf van nieuwe apparatuur of faciliteiten, inschatten van toekomstige verkopen of beoordelen van nieuwe zakelijke kansen. Boekhoudinformatie verschaft bedrijfseigenaren meestal informatie over de kosten van verschillende bronnen of bedrijfsactiviteiten. Deze kosten kunnen worden vergeleken met het potentiële inkomen van nieuwe kansen tijdens het financiële analyseproces. Dit proces helpt ondernemers begrijpen hoe de huidige bedrijfsactiviteiten zullen worden beïnvloed bij het uitbreiden of laten groeien van hun bedrijf. Kansen met een laag inkomstenpotentieel en hoge kosten worden vaak afgewezen door ondernemers.

Investeringsbeslissingen

Externe zakelijke stakeholders gebruiken vaak boekhoudinformatie om beleggingsbeslissingen te nemen. Banken, kredietverstrekkers, durfkapitalisten of particuliere beleggers beoordelen vaak de boekhoudgegevens van een bedrijf om zijn financiële gezondheid en operationele winstgevendheid te herzien. Dit geeft informatie over het feit of een klein bedrijf al dan niet een verstandige investeringsbeslissing is. Veel kleine bedrijven hebben externe financiering nodig om op te starten of te groeien. Het onvermogen om externe geldschieters of beleggers boekhoudkundige informatie te verstrekken, kan de financieringsmogelijkheden voor een klein bedrijf ernstig beperken.

Populaire Berichten