Voorbeelden van doelen voor werknemers

Managers moeten doelen stellen voor werknemers om verwachtingen over te brengen, de prestaties van banen te meten, opleidingsproblemen te identificeren en gekwalificeerde personen te motiveren om vooruitgang te boeken. Managers moeten de doelstellingen van hun werknemers richten op training, groei en prestaties. De doelstellingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd aan werknemers en elk moet de manager kunnen helpen de sterke en zwakke punten en mogelijke verbeterpunten van medewerkers te identificeren door middel van aanvullende training van andere middelen.

Trainingsdoelen

Trainingsdoelen zijn voornamelijk bedoeld voor nieuwe werknemers om hen te helpen kennis en ervaring op te doen in een nieuwe functie. De tijdsperiode voor het bereiken van specifieke doelen kan verschillen per functie binnen een organisatie. Het eindresultaat zou moeten zijn om de werkprestaties in overeenstemming te brengen met die van anderen in vergelijkbare functies. Tijds- of prestatievarianties in het bereiken van doelen ten opzichte van anderen in vergelijkbare posities kunnen een identificatie zijn van extra trainingsbehoeften of personeelstekorten.

Groeidoelstellingen

Wanneer managers groei- en doorgroeipotentieel in werknemers herkennen, of wanneer een gekwalificeerde medewerker interesse toont in carrièregroei, moeten managers samenwerken met de medewerker om groeidoelstellingen vast te stellen. Deze doelen zijn ontworpen om de verantwoordelijkheid van werknemers te vergroten en te testen of de werknemer het vermogen heeft om op een hoger niveau te presteren. Door duidelijke doelen te stellen, kan een medewerker bepalen wat er moet worden geleerd of bereikt om zijn carrière te bevorderen.

Prestatiedoelen

Prestatiedoelen worden meestal vastgesteld wanneer een manager tekortkomingen in de productiviteit of effectiviteit van medewerkers vaststelt. De doelen zijn ontworpen om een ​​medewerker de kans te geven om een ​​minimaal prestatieniveau te bereiken voordat disciplinaire maatregelen worden genomen. De werknemer moet bewust worden gemaakt waarom deze doelen worden vastgesteld en worden aangemoedigd om bewust aan hun prestaties te werken. Met deze doelen moet een medewerker ook opleidingsbronnen en zo mogelijk extra assistentie van een supervisor krijgen. Het stellen van prestatiedoelen zou niet de laatste stap moeten zijn voordat werknemers worden ontslagen.

Opvolgen

Managers moeten regelmatig contact opnemen met werknemers om na te gaan of medewerkers vooruitgang boeken bij het behalen van doelen en om vragen te beantwoorden die de werknemer kan hebben of feedback te krijgen over het proces. In informele vergaderingen kunnen managers leren of de gestelde doelen redelijk zijn, het doelstellende proces effectief is en of er aanpassingen nodig zijn. Consistente communicatie zal ook helpen om de medewerker op het juiste spoor te houden.

Populaire Berichten