Sluiten twee bedrijven niet langer samen in een fusie?

Wanneer bedrijven samenkomen, heeft het management verschillende opties voor het structureren van de nieuwe of overgebleven onderneming. De ene onderneming zou de andere kunnen absorberen, twee merken zouden kunnen opereren onder een nieuwe onderneming of beide bedrijven zouden kunnen worden gesloten om een ​​nieuwe onderneming te creëren. Als u de verschillende scenario's begrijpt die het resultaat zijn van fusies, kunt u bepalen of een fusie voor u geschikt is.

Terminologie

De termen 'fusies' en 'overnames' verwijzen naar de combinatie van bestaande bedrijven, die kunnen optreden onder verschillende scenario's. Volgens de meest gangbare definitie verwijst 'fusie' naar twee bedrijven die op een meer gelijkwaardige manier samenwerken dan wanneer het ene bedrijf een ander bedrijf koopt. Een overname vindt plaats wanneer het ene bedrijf een ander koopt, waardoor het ondergeschikt wordt. Tijdens een overname kan een bedrijf dat meerdere bedrijven bezit een overname samenvoegen tot een van de bestaande bedrijven of zelfstandig opereren.

Eén bedrijf houdt op te bestaan

Bij sommige fusies functioneert een bedrijf niet meer onder zijn eigen naam en management. De activa van het bedrijf worden opgeslorpt in het overgebleven bedrijf. Stel bijvoorbeeld dat Bob een bedrijf opricht dat zijn lokale Bob's Burgers-restaurants runt, met twee locaties. Hij koopt een ander lokaal bedrijf dat Hank's Burgers exploiteert, met twee locaties. Bob sluit de hoofdkantoren van Hank en lost die onderneming op. Hij neemt zijn bezittingen, waaronder de locaties van de twee Hank, verandert hun naam in Bob's Burgers en exploiteert zijn bedrijf met vier locaties. Bob zou overtollige bedrijfsfuncties elimineren, omdat hij geen twee accountants, HR-managers, marketingdirecteuren, officemanagers of IT-directeuren nodig heeft.

Beide merken overleven

Bij sommige fusies fuseren de bedrijven, maar de locaties en merken overleven. Bob's Burgers zou bijvoorbeeld kunnen geloven dat Hank's Burgers zo'n loyale aanhang heeft dat het de locaties van de twee Hanks onder die naam wil blijven exploiteren. De bedrijven zouden fuseren door bedrijfsfuncties te combineren maar vier locaties met twee namen blijven exploiteren. Bob zou de kantoren van Hank sluiten en die onderneming ontbinden, maar een bedrijf met de naam Hank's Burgers blijven exploiteren. Wanneer grote bedrijven fuseren en doorgaan met het bedienen van afzonderlijke merken, kan elk zijn eigen administratiekantoor hebben, met zijn eigen marketing, HR, IT en accounting. In andere gevallen handelt een kantoor de bedrijfsfuncties voor beide bedrijven af, waarbij afzonderlijke financiële records voor elk bedrijf worden bijgehouden.

Noch Company Survives

In sommige gevallen is het beste scenario voor een fusie het creëren van een nieuw bedrijf. Dit gebeurt vaak wanneer twee bedrijven die worstelen, geloven dat ze door het combineren van hun activa kunnen slagen met een nieuwe naam. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat klanten geen goede indruk hebben van de twee bedrijven die fuseren, of dat de twee eigenaren van een bedrijf het niet eens kunnen worden over wat er zal overleven. In dit geval worden beide bedrijven en hun merken ontbonden, waarbij de nieuwe onderneming de activa van de twee bedrijven overneemt.

Populaire Berichten