Verschillende manieren waarop een manager met medewerkers kan communiceren

Communicatie tussen een manager en zijn werknemers is van fundamenteel belang voor de werking van alle bedrijven. De website van Carrots, een officiële online publicatie van de OC Tanner Corporation, citeert een enquête waarin wordt beweerd dat slechts 30 procent van de werknemers begrijpt wat de bedrijfsstrategie van hun bedrijf is - een verontrustende statistiek voor elke manager. Managers die gewoonlijk niet effectief communiceren met hun werknemers, creëren een sfeer van onzekerheid en besluiteloosheid op de werkplek. Het is onwaarschijnlijk dat een medewerker die niet 100% zeker is van zijn rol, naar behoren presteert. Het kiezen van de juiste vorm van communicatie kan het verschil maken om ervoor te zorgen dat een bericht wordt begrepen en dat er op wordt gereageerd.

vergaderingen

Het verzamelen van personeel in een kamer richt de aandacht en dwingt werknemers om te luisteren - tot op zekere hoogte. Langdradige managementmonologen zullen al snel de gedachten van zelfs de meest toegewijde werknemer overbrengen. Betrek het personeel, zodat de vergadering een tweerichtingsproces wordt - zelfs als het hen gewoon vraagt ​​om eenvoudige vragen te beantwoorden met betrekking tot het onderwerp dat wordt gepresenteerd. Mary Corr, manager bedrijfsintegriteit integriteit bij Orlando Health, stelt voor extra 15 minuten te nemen tijdens vergaderingen om een ​​open forum te creëren waar medewerkers problemen kunnen melden, die de manager kan helpen oplossen.

Telefoon

De telefoon is een onmisbaar hulpmiddel in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Het is een betere communicatiemiddel dan e-mail bij brainstormen, of wanneer de inbreng van een medewerker tijdens het gesprek vereist is. Het nadeel van communiceren via de telefoon is het ontbreken van non-verbale signalen. Veel van wat mensen zeggen, wordt geïnterpreteerd door hun gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Telefoontjes worden ook vaak gebruikt in gebieden waar afleiding overvloedig is en volledige concentratie moeilijk is. Om deze redenen, vermijd het gebruik van de telefoon waar emotionele onderwerpen worden besproken. Als u instructies geeft, laat u de persoon deze opnieuw herhalen om er zeker van te zijn dat ze zijn begrepen.

Oog in oog

Volgens de Corporation for National & Community Service, vinden nationale enquêtes van de Amerikaanse werkplek consequent dat werknemers de voorkeur geven aan face-to-face communicatie. Vertel in één-op-één situaties over non-verbale signalen die een werknemer kan geven. Deze moeten de aanpak en toon van de manager begeleiden. Een rusteloze, opgewonden medewerker is bijvoorbeeld waarschijnlijk nerveus en reageert niet goed op een luide, gezaghebbende toon. Volgens de Universiteit van Edinburgh moeten managers leren zowel luisteren als spreken. Degenen die voelen dat er echt naar hen wordt geluisterd, zullen beter reageren en een eerlijkere dialoog aangaan.

schrift

E-mail is de goedkoopste en eenvoudigste vorm van moderne communicatie. Net als bij de telefoon is het belangrijkste falen van e-mail een gebrek aan non-verbale signalen. In tegenstelling tot de telefoon is de stem van de persoon niet hoorbaar. Dit veroorzaakt vaak problemen bij de interpretatie. Om deze reden moet e-mailinhoud nauwkeurig en to-the-point zijn. Onduidelijke taal kan leiden tot misverstanden die kunnen worden verergerd naarmate het e-mailgesprek vordert. De Harvard Business School beveelt het vermijden van jargon en straattaal ten koste van alles. Voor eenrichtingsberichten kunnen managers gebruik maken van traditionele communicatieformulieren zoals persberichten, nieuwsbrieven, memo's en de meer formele gepersonaliseerde brief. Vermijd deze communicatiekanalen voor emotionele onderwerpen, omdat de werknemer niet het gevoel zal hebben dat ze wordt uitgenodigd om te reageren - een gevoel dat in wrok kan veranderen.

Populaire Berichten