De brutowinstmarge vinden

Brutowinstmarge is een financiële term die door beleggers wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te bepalen. Beleggers gebruiken het brutowinstmargecijfer om de efficiëntie van het bedrijf tijdens het productieproces te evalueren. Om de bruto winstmarge handmatig te berekenen, moet u de bruto-omzet of -omzet van het bedrijf kennen en de kosten van de verkochte goederen voor het bedrijf.

1.

Bepaal de kosten van verkochte producten van een bedrijf en de totale omzet of omzet. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf een totale omzet van $ 50.000 heeft en een kostprijs van verkochte goederen van $ 30.000.

2.

Bereken de brutowinst van het bedrijf. Trek de kosten van verkochte goederen af ​​van het totale verkoop- of opbrengstcijfer van het bedrijf. Verdergaand voorbeeld, $ 50.000 - $ 30.000 = $ 20.000. Dit cijfer vertegenwoordigt de bruto winst voor het bedrijf.

3.

Deel de brutowinst door de totale inkomsten van het bedrijf. Verdergaand voorbeeld, $ 20.000 / $ 50.000 = 40 procent. Dit cijfer vertegenwoordigt de brutowinstmarge van het bedrijf.

Populaire Berichten