Vijf voorbeelden van leiderschapsverwachtingen

Het vestigen van een vaste set van verwachtingen voor degenen die leiding geven, is essentieel voor het runnen van een succesvol klein bedrijf, of het nu een gloednieuwe start-up of een doorgewinterd bedrijf is. Leiders moeten niet alleen iedereen die verantwoordelijk is voor hun werk en acties aansprakelijk houden, maar moeten zich ook verantwoordelijk houden. Ze zouden dus een voorbeeld moeten stellen van wat ze van het team verwachten.

Tip

  • De vijf kwaliteiten die bedrijven van leiders verwachten, zijn integriteit, het behalen van doelen, het vermogen om te motiveren, innovatie en samenwerking.

Leidend met integriteit

Het handhaven van een ethisch bedrijf is onmogelijk zonder ethische leiders . Door een hoge mate van integriteit te tonen, zullen medewerkers in leidinggevende posities hun verwachtingen aan andere werknemers tonen. De manier waarop een leider met uitdagende situaties of conflicten omgaat, is een voorbeeld van een mogelijkheid om sterke integriteit te modelleren. Door een conflict rechtstreeks en op een transparante manier aan te pakken, bewijzen leiders dat ze eerlijke, openhartige managers zijn.

Doelen stellen en behalen

Elk bedrijf dat beweert doelgericht te zijn, moet leiders hebben die niet alleen hun doelen stellen, maar ook hun doelen bereiken. Op deze manier maken leiders hun prioriteiten voor zowel zichzelf als hun werknemers duidelijk. Wanneer een team zijn doelen niet bereikt, wordt van leiders verwacht dat ze constructieve feedback en suggesties voor verbetering leveren. Als doelen worden bereikt, moeten leiders dit erkennen en tegelijk de normen voor het volgende project verhogen.

Mogelijkheid om werknemers te motiveren

Leiders moeten een hoge mate van betrokkenheid en prestaties van medewerkers en andere belanghebbenden inspireren. Motivatie moet niet volledig negatief of positief zijn, maar een combinatie van beide. Een leider kan bijvoorbeeld initiatieven introduceren die werknemers belonen op basis van uitstekende prestaties of ze straffen voor slechte prestaties. Wat hij kiest, en de combinatie van negatieve en positieve versterking die hij gebruikt, zal zijn verwachtingen schetsen en idealiter zijn team motiveren.

Innovatie en een verlangen om te verbeteren

Uitstekende bedrijven zijn zo dank zij werknemers die er voortdurend naar streven om te verbeteren . Deze organisaties moeten innovatieve leiders hebben die voorbije onmiddellijke projecten, doelstellingen en successen kunnen zien en nieuwe, originele ideeën kunnen ontwikkelen om hun concurrenten voor te blijven. Leiders kunnen innovatie bij hun werknemers inspireren en ontwikkelen door constant vragen te stellen en aandacht te schenken aan elke werknemer met geldige zorgen of oplossingen.

Werk samen en leid teams

Van medewerkers wordt vaak verwacht dat zij met elkaar samenwerken, anderen in hun branche en met klanten. Volgens het Amerikaanse Office of Personnel Management definieert het Department of Labor een teamleider als 'een medewerker die de processen van zijn / haar team faciliteert door samen met het team te werken om ervoor te zorgen dat ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren, door goede werkrelaties te onderhouden en door te coördineren met de manager en anderen over doelen, prioriteiten, teambehoeften en prestaties. "Leiders kunnen een collaboratieve geest aanmoedigen door sterke communicatievaardigheden te tonen, niet alleen met de werknemers die zij overzien maar met hun eigen werkgevers, klanten en klanten.

Populaire Berichten