Voorbeelden van transactionele analyse op de werkplek

Transactionele analyse, een theorie over sociale psychologie die oorspronkelijk door dr. Eric Berne in de jaren vijftig werd ontwikkeld, kan worden gebruikt om de communicatie te verbeteren en uw eigen manier van gedrag en communicatie te begrijpen. Het hoofdidee is dat onze hersenen drie verschillende ego-toestanden hebben: de ouder, het kind en de volwassene. Op de werkplek kunt u voorbeelden van transactieanalyses op alle niveaus zien, zoals tussen supervisors en werknemers, tussen collega's en collega's en tussen afdelingshoofden van een organisatie.

Aanvullende transacties

Succesvolle communicatie op de werkplek vereist aanvullende transacties. Dit houdt in dat één persoon een gesprek start in een van de drie egotoestanden, zoals ouder-op-kind, en de respondent stuurt een antwoord terug naar de verzendende egostaat, zoals van kind tot volwassene. Een supervisor communiceert bijvoorbeeld in het ouder-naar-kind-ego wanneer hij een werknemer verwijt dat hij te laat is. Als de werknemer antwoordt door zich te verontschuldigen en te zeggen dat dit niet meer zal gebeuren, bevindt de medewerker zich in de ego-status van kind tot moeder en is het resultaat een aanvullende transactie. Overweeg ook twee collega's die een mislukt project evalueren. Als een persoon een bericht verzendt van volwassen naar volwassene van "Laten we uitvinden wat er mis ging", zou een aanvullend antwoord van volwassene op volwassene van de ander zijn: "Ja, laten we aan het werk gaan en ontdekken wat er is gebeurd."

Crossed Transactions

Gekruiste transacties kunnen plaatsvinden tussen een supervisor en werknemers of tussen werknemers onderling. Wanneer gekruiste transacties plaatsvinden, is een onderbreking van de communicatie waarschijnlijk het gevolg, tenzij iemand zijn reactie verplaatst naar een complementaire egostaat. Dit kan gebeuren wanneer de ontvanger een verkeerde indruk maakt over de boodschap van de afzender of anders reageert in een egostaat dan u zou verwachten. Een manager in de volwassen-tot-volwassen-status kan een medewerker bijvoorbeeld rationeel vragen naar een fout in een rapport dat de werknemer heeft opgesteld. Een gekruiste transactie vindt plaats als de werknemer antwoordt met behulp van het onderliggende ego en klaagt: "Waarom bekritiseer je mijn werk altijd?"

strelen

Een belangrijk onderdeel van transactionele analyse is het concept van aaien. Mensen hebben een voortdurende behoefte aan slagen, die kunnen worden begrepen als eenvoudige eenheden van interpersoonlijke herkenning. Managers en supervisors kunnen een positieve werkomgeving en positieve relaties met werknemers creëren door constante slagen te maken. Voorbeelden hiervan zijn mondelinge complimenten van een medewerker, complimenten of positieve feedback over een project. Slagen kunnen ook fysiek zijn, zoals een handdruk of klopje op de rug. Negatieve werkattitudes kunnen volgen als werknemers negatieve slagen ervaren, zoals constante kritiek van een overheersende baas.

Transactionele spellen

Psychologische 'games' die op het werk worden gespeeld, zijn vaak een reeks herhaalde transacties. De game kan op een oppervlakkig niveau zinvol zijn, maar uiteindelijk gaat het meestal om het versterken van de psychologische positie of ontwijking van iemand anders. "Passing the Buck" komt bijvoorbeeld vaak voor in organisaties die belangrijke beslissingen doorgeven op verschillende hiërarchische managementniveaus. Een ander voorbeeld is 'The Blame Game', een poging om de verantwoordelijkheid van de ene persoon of groep naar de andere te verplaatsen. Een baas mag het spel "Waarom doe je niet / Ja maar" spelen wanneer hij een vergadering roept om suggesties te krijgen over een bepaald onderwerp, maar zet vervolgens elke suggestie die door de werknemers wordt aangeboden alleen neer om erop te wijzen dat zijn oplossing het beste antwoord is.

Populaire Berichten